Dự án Bệnh Viện Cà Mau

Dự án Vách ngăn compact chịu nước Bệnh Viện Cà Mau

  • Thi công Lắp đặt
  • Khối lượng : 476m2- Mã 1006
  • Tên dự án: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau

 

.
.
.
.